Personbil

 

Trinn 1: Den som er over 25 år er friteken for vanleg grunnkurs. Må ha mørkekøyring og fyrstehjelp. Dei som er under 25 år må ha gjennomført trafikalt grunnkurs, og ta med gyldig bevis for dette kurset under øvingskøyring.

Trinn 2: Dette er fyrste trinnet i køyringa. I dette trinnet vert det lagt vekt på teknisk køyreferdighet og teknisk køyrekompetanse. Eksempel er bakkestart, giring, behageleg bremsing og start, rygging og lukeparkering, og grunnlegande køyring i vegkryss. Det krevst også grunnleggande kunnskap om bilen. Avsluttast med obligatorisk veiledningstime før neste trinn.

 

 

Mørkekøyring

Den som skal avlegge køyreeksamen i perioden 1. November - 31. Mars må dokumentere mørkekøyring. Mørkekøyringa er 3x45 minutt undervisning. Kurset inneheld 1 time teori, 45 minutt demonstrasjon av situasjonar, og du skal sitte på med lærar i trafikk i 45 minutt.

Når kan eg ta mørkekøyring?

Vi anbefalar deg å ta mørkekøyring så tidlig som mogleg i opplæringa. 

  • Tar du trafikalt grunnkurs i perioden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset kun gyldig i tiden 16. mars - 31. oktober.
  • For å kunne øvelseskøyre i perioden 1. november - 15. mars må du gjennomføre mørkekøyre først.

På mørkekøyring vil du lære om

  • Årsakssammenheng ved ulykke i mørket.
  • Vurdering av risiko.
  • Rett lysbruk og atferd ved køyring, parkering og nødstopp i mørket.

 

 

 

Trinn 3: Trafikal del. Ein skal kunne køyre tydeleg, sikkert og sjølvstendig i variert trafikk. Eleven skal kunne vurdere sin eigen kompetanse til å køyre bil i trafikk. I dette trinnet er det sikkerhetskurs på bane, køyring på landeveg, køyring i tett trafikk, forbikøyring og trinnet skal avsluttast med ein veieldningstime.

Trinn 4: Avsluttande opplæring i trafikk. Inneheld sikkerhetskurs på veg. kurset har desse delane:

  • Teori 2 timar bilkøyring og risiko.

  • Køyring i landevegsmiljø og forbikøyring 5 timar.

  • Avsluttande køyring i variert trafikkmiljø 4 timar.

  • Avsluttande teori, refleksjon og oppsummering 2 timar.

 

Køyreskulen pliktar å følgje opplæringsplan vedteken av styresmaktene.


Bestill køyretime hjå oss i dag og kom i gang med sikker føraropplæring i trafikken.