Veien til å bli en god og trafikksikker førar startar her.

Trafikalt Grunnkurs tysdag 11. Juni. 2019 klokka 16:00.

 

Trafikalt grunnkurs uten mørkekøyring går over 4 kveldar på kveldstid. Timetalet er 14 timar à 45 min.
Pris på grunnkurs uten mørkekøyring er kr. 1800,-

I perioden 1.november til 31. Mars, vert trafikalt grunnkurs halde m/mørkekøyring i tillegg. Mørkekøyring er obligatorisk i dennne perioden. Kurset går over 5 kveldar, der mørkekøyring er tre timar à 45 min. Totalt timetal er 17 timar. Pris på mørkekøyring er kr. 1300,-

Dei som tek trafikalt grunnkurs u/mørkekøyring, må ta mørkekøyring innan 1. februar neste kalenderår, for å ha gyldig bevis til øvingskøyring.

Trafikalt grunnkurs gjev rett til øvingskøyring i allle lette førarkortklasser. Den som er over 25 år er friteken for grunnkurs. Fyrstehjelp og mørkekøyring må ein ha, og fyrstehjelp er kr 500.-

For å delta på grunnkurs må du vere fyllt 15 år.

Sjå kurskalender her

 
 
 

Bestill køyretime hjå oss i dag, og kom i gang med sikker føraropplæring i trafikken.