Grunnleggande opplæring

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkøyring og å bruke motorsykkelen reint køyreteknisk.

Individuell tilpasning

Antall køyretimer du skal ta, må tilpassast det behovet du har og kor mykje du øvelseskøyre privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk teoretisk opplæring

Før du begynne på den praktiske opplæringa, må du ta 3 timar teoretisk opplæring om motorsyklistar og andre trafikantgrupper, og tiltak for å unngå motorsykkelulykker.

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 2 blir avslutta med ein veiledningstime. Du og læraren skal saman vurdere om du har gode nok ferdigheiter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å køyre sjølvstendig i variert trafikk.

Du skal blant annet lære om

  • Motorsykkelens køyreegenskapar
  • Køyreteknikk.
  • Sikker køyremåte i ulike trafikkmiljø.
  • Å vurdere eigen førarkompetanse.

Individuell tilpasning

Antall køyretimar du skal ta, må tilpassast det behovet du har og kor mykje du øvelsekjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 3 blir avslutta med ein veiledningstime. Du og læraren skal saman vurdere om du har gode nok ferdigheiter til å begynne på trinn 4.

Avsluttnde opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan køyre på ein ansvarleg måte og i god samhandling med andre trafikantar. No nærmar du deg slutten av opplæringa, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du gjer før du kan ta teoriprøva.

Sikkerhetskurs på veg

På dette trinnet må du gjennomføre eit sikkerhetskurs på 4 timer.
Du skal blant anna:

  • Planlegge ein lengre køyretur med motorsykkel.
  • Øve på å køyre sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø.
  • Være bevisst på korleis du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort.

 

 
 

Køyreskulen pliktar å følgje opplæringsplan vedteken av styresmaktene.


Bestill køyretime hjå oss i dag og kom i gang med sikker føraropplæring i trafikken.